GDPR

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Zde naleznete informace týkající se nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a Zákona o zpracování osobních údajů č 110/2019 Sb. v současně platném znění a implementace nařízení v Občansko – sociální poradně Beroun.

Občansko – sociální poradna Beroun spolku Camino San José, z.s. přistupuje a přihlašuje se ke Kodexu chování ve smyslu č. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Zákona o zpracování osobních údajů č 110/2019 Sb. v současně platném znění – GDPR.  Kodex byl vypracován MPSV.

Občansko – sociální poradna Beroun poskytuje služby uživatelům anonymně, pokud však řešena problematiky vyžaduje k řešení osobní údaje, postupujeme viz. níže:

Záznam o činnostech zpracování (výběr)

Občansko – sociální poradna Beroun zpracovává tyto informace o zájemcích a uživatelích sociální služby:

1) jednání se zájemcem o službu:   zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika,  zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; jedná se o oprávněný zájem poskytovatele.

2) uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika

zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.

3) odborné sociální poradenství

zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika,  datum narození, klientské informace, soudní informace, výpis z rejstříku trestů, majetkové poměry, informace o zaměstnavateli, informace o příjmu (informace zpracovávány dle projednávané problematiky) zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; zákona č. 182/2006 Sb.

Správce: Camino San José, z.s. – Marek Bernard Růžička

Celé znění Záznamu o činnostech zpracování, Katalogu osobních údajů, Katalogu rizik  a dalších dokumentů, které se týkají GDPR, je možné na vyžádání předložit v Občansko – sociální poradně Beroun.