OSP Beroun

Navazuje na činnost Občanské poradny Beroun, která měla v Berouně sídlo v letech
2003 – 2011 s detašovanými pracovišti v Neratovicích a Černošicích se specializovanou činností v oblasti postpenitenciární péče.
V červnu r. 2011 přerušila svou činnost pro výpadek finančních prostředků a pracovní pobyt klíčového poradce v Latinské Americe. Nyní je její činnost obnovena i ve svém personálním zajištění, zahajuje svou činnost jako nositel registrace sociální služby odborného sociálního poradenství od 15.8.2019. Kdy nás zastihnete:

DEN OTEVŘENO POZNÁMKA
Pondělí 09:00  – 17:00  
Úterý 08:00  – 16:00 Jen pro objednané
Středa 09:00  –  17:00  
Čtvrtek 09:00  –  17:00 Od 13:00 jen pro objednané
Pátek 08:00  –  16:00 Jen pro objednané

Do poradny je možné se objednat na tel. čísle: 604 272 576 nebo na emailové adrese: porrberr@post.cz, případně na adrese info@caminoberoun.cz, nebo přijít bez objednání nejméně 45 minut před ukončením otevírací doby.

Co nabízíme

Poradna poskytuje poradenství zejména v následujících okruzích společensko právních vztahů: Sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění, Sociální služby, Sociální pojištění, Pracovně právní vztahy a zaměstnanost, Bydlení, Rodina a mezilidské vztahy, Občanskoprávní vztahy, Daně a poplatky, Zdravotní a sociální pojištění, Školství a vzdělávání, Problematika zadlužování občanů, Ochrana spotřebitele, Právní systém ČR, Právní systém EU, Občanské soudní řízení a jeho alternativy, Veřejná správa, Základní instituty trestního práva, Ochrana základních práv a svobod. Od 13. 3.2020 je poradna akreditována Ministerstvem spravedlnosti ČR (identifikační číslo akreditované osoby AO-002-2020) pro poskytování služeb v oblasti oddlužení ve smyslu Insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v současně platném znění. Od 16.3.2020 proto poskytuje tyto služby pro předlužené fyzické osoby. Pomáhá proto vypracovávat a podávat za předlužené osoby insolvenční návrhy stejně jako návrhy na povolení oddlužení ve smyslu § 389 a následujících Insolvenčního zákona.

Komu jsou naše služby určené

Cílovou skupinou jsou všechny osoby, které se ocitnou v obtížné životní situaci, ve které se cítí dezorientovány a nejsou schopni z ní sami nalézt východisko. Byť jejích služeb vzhledem k jejich zásadní bezplatnosti využívají zejména zranitelnější cílové skupiny, není činnost poradny zaměřena pouze na ně, nýbrž na kohokoliv, kdo se na poradnu obrátí.

Zásady, ze kterých vycházíme

  • Bezplatnost – veškeré poradenské služby jsou v zásadě bezplatné
  • Nezávislost – veškeré poradenské služby jsou poskytovány nezávisle na jakýchkoliv vnějších zdrojích a autoritách pouze na bázi platného práva;
  • Diskrétnost –  veškeré poradenské služby jsou diskrétní, určené pouze pro klienty, v případě požadavku klienta mohou být i anonymní, klient se neprokazuje žádným dokladem totožnosti;
  • Nestrannost –  klientovi je poskytnuta neutrální rada v jeho kause bez ohledu na jeho zařazení do jakékoliv společenské skupiny nebo vrstvy.

Kde nás najdete

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *